EUROOPAN UNIONIN TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Tässä henkilörekisteriselosteessa kuvataan ja tarkennetaan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet.
Selosteessa muun muassa kuvataan:

Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

SPOT Vision Oy (Y-tunnus 2538050-5)
Yhteystaho rekisteriä koskevissa asioissa:
SPOT Vision Oy
Osoite: PL 23, 15101 Lahti
Sähköposti: asiakaspalvelu@spotvision.fi
Puhelin: Spot Vision info puh. 010 315 3830

2. Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja sidosryhmärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaista, palveluntuottajista ja muista sidosryhmän tahoista kerätään tietoa. Tietojen avulla kehitämme muun muassa asiakaspalvelumme laatua, palvelutarjontaamme sekä markkinointia.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavat tunnistetiedot, mikäli henkilö on ne luovuttanut:
Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä titteli ja muut kuvaavat tunnisteet (esim. ”Vuokralainen” tai ”Palveluntuottaja”).
Lisäksi taltioimme seuraavat tiedot: henkilötiedon päivitysajankohdat, yhteydenpito henkilöön Spot Vision Oy:n toimesta, mahdolliset henkilön kanssa Spot Vision Oy toimesta tehdyt sopimukset ja sopimusten perustiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää henkilön itse itsestään ilmoittamia tietoja esimerkiksi sähköpostitse tai muuten. Tämän lisäksi tietoa voidaan kerätä avoimilta verkkosivuilta ja muista avoimista tietokannoista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman viranomaisen määräystä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot taltioidaan käytössä olevista järjestelmistä riippuen Suomessa tai Suomen ulkopuolella, kuitenkin pääsääntöisesti Euroopan talousalueen sisällä järjestelmäpalveluiden tarjoajien tietovarastoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot kerätään järjestelmiin, joihin tiedon käyttäjillä on erikseen määritellyt käyttöoikeudet. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä kirjautumista tietojärjestelmään. Rekisteri on suojattu asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä.
Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö kirjallisena ilmoittamalla vähintään sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastus – ja tietopyyntöjä ei vastaanota puhelimitse, vaan edellytämme aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.
Tarvittavat ja tilanteenmukaiset toimenpiteet henkilön tunnistamiseksi tehdään ennen selvitystä tai/ja tietojen luovuttamista rekisteröidylle.

MAINOSPAIKAT   |   GALLERIA   |   MEDIAKORTTI   |   YHTEYSTIEDOT